Kyberšikana, sociální sítě, on-line poradenství

Popis kurzu

Cílem dané školící akce je seznámit účastníky s problematikou kyberšikany, objasněním
některých pojmů ohrožující uživatele internetu (kybergrooming, netholismsu, sexting, hoax
happy slapping), rizicích při registraci na sociálních sítích a také možnostech využívání
online poradenství.

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Veronika Čeperová, DiS., Mgr. Darja Kršková

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!