Komunikace mezi rodičem a dítětem

Popis kurzu

Kurz se skládá ze tří bloků:

Jak podporovat dobré vztahy v rodině

Program:            

 • péče o sebe a o druhé
 • vzájemná komunikace
 • zjišťování potřeb
 • zvládání emocí  

Nevhodné chování dětí a co s ním

Program:

 • základní stupně výchovy
 • styly zvládání konfliktů
 • příčiny nevhodného chování dětí
 • techniky, jak ovlivnit zlobení dětí

Výchovné styly a rodinné dohody

Program:            

 • tři typy výchovných stylů
 • účel a způsob zavedení pravidel
 • přínos rodinných setkávání a dohod
 • jak podporovat dítě k samostatnosti

Počet hodin každého bloku: 3-4 hodiny

Lektor: Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!