Insolvenční řízení

Popis kurzu

Účastník semináře získá schopnost provést rozbor situace konkrétního dlužníka, pokud jde o možnost řešení jeho situace za užití institutů úpadkového práva, bude schopen posoudit, zda konkrétní osoba splňuje podmínky pro řešení své situace formou oddlužení. Účastník bude dále schopen formulovat a koncipovat stanoviska a další úkony dlužníka spojené s probíhajícím insolvenčním řízením, včetně účasti u soudních jednání v rámci insolvenčního řízení. Účastník bude schopen také realizovat úkony dlužníka spojené s ukončením insolvenčního řízení.

Počet hodin: od 2 hod do 24 hod

Lektor: Mgr. Jan Kozák, Mgr. Zuzana Zajícová

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!