Duševní onemocnění

Popis kurzu

Kurz osvětluje příčiny a projevy jejich vzniku u adolescentů
Co je adolescence - dochází k nejvýraznějším psychosociálním změnám. Kognitivní vývoj se dostává do stadia formálních operací, dosahuje svého vrcholu a má vliv i na morální usuzování. Mění se vztahy k rodičům, dochází k adolescentní separaci od rodiny, vrstevníků, a v této době se rozvíjejí hluboké vztahy mezi adolescenty a mění se i postoj vůči sobě samému, dochází k vývoji vlastní identity. Důležitým úkolem je akceptace psychosexuální role a schopnost sexuálního vztahu.
Orientace v základních duševních poruchách postihujících mládež. Jsou popsány příznaky duševních poruch specifické pro dorostový věk, které se týkají psychotických, afektivních, úzkostných a neurotických poruch, poruch příjmu potravy a poruch chování vyvolaných účinkem psychoaktivních látek. Zmíněn je syndrom rizikového chování. U všech skupin poruch jsou zdůrazněny i specifické přístupy ve farmakoterapii a psychoterapii.

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Mgr. Magdalena Králová

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!