Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Popis kurzu

Účastníci získají přehled o současném systému sociálního zabezpečení ČR, principech jeho jednotlivých pilířů a dávkách, které se k nim vážou. Zvláštní pozornost je věnována systému dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a způsobů získávání kompenzačních pomůcek. Účastníci kurzu se budou orientovat v současném sociálním systému.

Počet hodin: 8 hod

Lektor: Mgr. Alena Odehnalová

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!