Alkoholové a nealkoholové drogy

Popis kurzu

Prevence užívání návykových látek se zaměřením na kouření a alkohol, jejich rizika a důsledky.

Počet hodin: 2 hod


Lektor: Mgr. Robert Knébl

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!