Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem

Účastníci se seznámí s muzikoterapií jako expresivní terapeutickou disciplínou využitelnou pro všechny klienty bez rozdílu zdravotního a sociálního omezení.Muzikoterapeutické přístupy je možno aplikovat v práci se zdravými klienty či klienty s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Teoretická část přiblíží základní pojmy, metody a přístupy muzikoterapie.
V praktické části si účastníci vyzkouší hru na různé rytmické a melodické muzikoterapuetické hudební nástroje.Dále budou pracovat s dechem a hlasem.Kurz obsahuje seznámení s hudebními nástroji a jednotlivými technikami hry na muzikoterapeutické hudební nástroje. V bezpečném a podporujícím prostředí se pak může rozvinout přirozený zpěv a spontální hudební tvořivost a improvizace. 

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 6. 2021, 08:30 — 10. 6. 2021, 16:00
Kategorie: Odborný seminář

Cena: 1470 Kč bez DPH

Lektor: Mgr. Petr Škranc

Podrobný popis kurzu zde!

Přihlaste se na tento kurz!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!