Manipulace a lež: jak si s nimi poradit

Při jednání s klienty v nepříznivé sociální situaci se pracovníci často setkávají s manipulací a lhaním ze strany klientů. Toto jejich jednání se podílí na udržování a zhoršování jejich nepříznivé sociální situace. Zvládání tohoto jednání je důležitým aspektem při posilování klientů a podpoře jejich sociálního začlenění. Účastníci se na kurzu seznámí s tématem manipulace a lži, ujasní si, proč lidé lžou, naučí se rozpoznat manipulaci a lež, naučí se před lží a manipulací chránit a naučí se na manipulaci a lež ze strany klientů sociálních služeb zdravým způsobem reagovat. Na modelových situacích a praktických nácvicích si zvládání lži a manipulace vyzkoušejí.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

V PŘÍPADĚ ŠPATNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE KURZ PROBĚHNE ONLINE!

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN!

 

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 16. 4. 2021, 08:30 — 16. 4. 2021, 16:00
Kategorie: Odborný seminář

Cena: 1320 Kč bez DPH

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Podrobný popis kurzu zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!