Komunikace s lidmi trpícími Alzheimerovou chorobou

Během procesu stárnutí se často mění hodnoty a potřeby člověka, schopnost komunikace či schopnost adaptace na změny. Kurz Komunikace s lidmi trpícími Alzheimerovou chorobou přináší informace o procesu stárnutí uživatelů sociálních služeb a jejich měnících se potřeb, zejména o základních fyzických i psychických změnách doprovázejících Alzheimerovu demenci. 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9,  Brno
Termín: 25. 11. 2022, 08:30 — 25. 11. 2022, 16:00
Kategorie: Odborný seminář

Cena: 1480 Kč 

Lektor: Bc. Alena Zmrzlá

Podrobný popis kurzu zde!

Přihlaste se na tento kurz!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!