Domácí násilí na seniorech a senior jako oběť trestného činu

Kurz reaguje na vzrůstající fenomén domácího násilí na seniorech a na další trestnou činnost, která se zaměřuje převážně na seniory. Kurz si klade za cíl naučit sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří ve výkonu své profese přicházejí do kontaktu se seniorem, který je obětí domácího násilí či jiné trestné činnosti, jak mohou takovému člověku pomoci z jejich situace. V rámci kurzu získají uchazeči informace o tom, jak s obětí komunikovat, jak reagovat na to, když oběť pomoc odmítá, jaké jsou instituce a nástroje pomoci atd. Uchazeči také získají znalost práv oběti trestného činu dle Zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9,  Brno
Termín: 1. 12. 2022, 09:30 — 1. 12. 2022, 16:30
Kategorie: Odborný seminář

Cena: 1480 Kč 

Lektor: Mgr. Miroslav Juroška

Podrobný popis kurzu zde!

Přihlaste se na tento kurz!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!