Vyberte:

Standardy kvality sociálních služeb aktuálně a v praxi

Kurz se zaměřuje na aktuální dění na poli legislativy v oblasti sociálních služeb a zohledňuje dobrou praxi poskytovatelů sociálních služeb. Účastníkům přinese orientaci v legislativních požadavcích, porozumění jim a schopnost převést legislativní požadavky do praxe. Zejména budou zohledněny aktuální a chystané změny v oblasti Standardů kvality sociálních služeb. Kurz nabídne prostor na probrání vlastní dokumentace a příslušná pravidla z konkrétního zařízení.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 22. 10. 2021, 08:30 — 22. 10. 2021, 16:00

Krizová intervence v praxi

Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci - krizové intervence v situacích, které nastávají u každého klienta sociálních služeb. Cílem kurzu je získání základních kompetencí týkajících se krizové pomoci a orientace v problematice krizové intervence. Účastník získá teoretický základ a osvojí si základní praktické dovednosti k vedení krizově intervenčního rozhovoru. Účastníci se seznámí s úlohou krize v životě člověka, s jednotlivými typy krizí a jejich řešení v rámci krizové intervence. Účastník se seznámí se základní aplikací metody krizové intervence, naučí se pracovat s vlastními zdroji a strategiemi zvládání zátěže. Kurz bude zaměřen i na prohloubení sebepoznání a sebereflexi.

KURZ BYL JIŽ ZAPLNĚN! 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 26. 10. 2021, 08:30 — 27. 10. 2021, 16:00

Přístup k lidem s mentálním postižením vedoucí k rozvoji jejich dovedností

Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb všech forem s cílem seznámit je se základy přístupu k lidem s mentálním postižením tak, aby získali kompetence nezbytné k zavedení nových metod do každodenní podpory klienta. V průběhu kurzu si osvojí nové poznatky v oblasti základních principů podpory, individuálního plánování, komunikace s lidmi s mentálním postižením a v zapojení lidí s mentálním postižením do rozhodování. Dále budou proškoleni ve strategii sociálního začleňování lidí s postižením do společnosti a se zvládáním rizik s tím spojených.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

KURZ BYL JIŽ ZAPLNĚN!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 27. 10. 2021, 08:30 — 27. 10. 2021, 16:00

Od zítřka začnu... aneb jak na prokrastinaci

Každý člověk někdy bojuje s pocitem, že se mu nechce začít s prací na neoblíbeném úkolu. Snažíme se sami sebe namotivovat, najít sílu...jenže najednou je tu spousta jiné práce, která sice není tak důležitá, ale proč ji neudělat, když onen nepříjemný úkol nás příliš neláká. Tak jeho plnění odkládáme s tím, že začneme hned zítra ráno...ale bude tomu opravdu tak? Tak začíná proces odkládání. Vzdělávací program “Jak na prokrastinaci” se zaměřuje právě na fenomén chorobného odkládání a nabízí řadu pomůcek a triků ke zvládnutí naší nechuti, a také cestu, jak probořit bludný kruh odkládání. Odpovídá na otázky - Jak prožít den naplno bez pocitů viny? Jak pracovat efektivněji a bez stavů vyčerpání? 

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 2. 11. 2021, 08:30 — 2. 11. 2021, 16:00

Jak přesvědčivě mluvit o práci v sociálních službách a neziskovém sektoru

Kurz chce povzbudit a motivovat sociální pracovníky, koordinátory sociálních služeb a vůbec všechny z neziskového sektoru, aby mluvili o své práci, šířili její význam ve společnosti a poskytne jim praktické tipy a nástroje, jak to přesvědčivě dělat. Umění někoho přesvědčit vychází z toho, že dobře chápeme, co druhý chce slyšet, jaké odpovědi mu můžeme nabídnout a jak je formulovat, aby jim rozuměl. V kurzu se těmto tématům budeme věnovat v kontextu prezentaces příklady ze sociálních služeb a neziskového sektoru. Podíváme se na to, jak si stanovit konkrétní cíl, jak přemýšlet o cílové skupině i na to, jak nabídnout dobrý a srozumitelný obsah. Součástí kurzu budou i tipy a nástrije a pomůcky, které vám pomůžou tohle všechno přesvědčivě odprezentovat.

Nový kurz v nabídce!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9,  Brno
Termín: 2. 11. 2021, 08:30 — 2. 11. 2021, 16:00

Klíč k vyjednávání aneb konečně se domluvíme

Vyjednávání je velkou součástí našeho života. Denně vyjednáváme v zaměstnání se svými kolegy, nadřízenými, podřízenými, dodavateli a zákazníky ohledně cen, smluv, kvality a mnohých dalších věcí. V neposlední řadě také denně vyjednáváme v našich vztazích, nejen partnerských. Každé jednání je jiné, vždy však uplatňujeme určité vzorce, které vedou k úspěšnému zakončení.

Cílem kurzu je objasnit a uvědomit si vzorce jednání, které vedou k úspěšnému vyjednávání v každodenním životě. Zároveň tyto vzorce jednání naroubovat na naše osobní nastavení mysli a popřípadě si posunout své vlastní hranice, které nám někdy v jednání brání posunout se dál ke stanovenému cíli. Kurz je veden tak, aby co nejjednodušším způsobem ukázal cestu a návod, jak lépe a účinněji ve svých každodenních interakcích jednat.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 3. 11. 2021, 08:30 — 3. 11. 2021, 16:00

Specifika komunikace v paliativní péči

Workshop se zaměřuje na specifika komunikace s osobami nevyléčitelně nemocnými, umírajícími, jejich blízkými a následně pozůstalými, na komunikaci v týmu v rámci paliativní péče. Seminář je zaměřen prakticky, vychází z vlastních zkušeností účastníků a lektorů, je postaven na interakci mezi lektorem a účastníky.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 11. 2021, 08:30 — 4. 11. 2021, 16:00

Metody práce s lidmi s duševním onemocněním v sociálních službách

Absolvování akreditovaného kurzu umožňuje účastníkům lépe porozumět potřebám lidí s duševním onemocněním a seznámit je s možnostmi práce s nimi v sociálních službách. Účastníci se seznámí se specifiky v komunikaci s duševně nemocnými a se specifickými metodami sociální a psychosociální práce s nimi. Budou vedeni k porozumění lidem s duševním onemocněním, jejich potřebám, omezením i možnostem. Seznámí se s možnostmi zacházení s projevy psychopatologie při jednání s člověkem s duševním onemocněním pomocí komunikačních, vztahových a behaviorálních postupů.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 11. 2021, 08:30 — 5. 11. 2021, 16:00

Syndrom vyhoření  - zastavte ho včas

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz poskytne účastníkům vhled do problematiky syndromu vyhoření a stresu, jeho projevů a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9,  Brno
Termín: 9. 11. 2021, 08:30 — 9. 11. 2021, 16:00

Insolvenční řízení v praxi

Účastník semináře se seznámi se specifiky práce se zadluženým klientem, získá schopnost provést rozbor situace konkrétního klienta, pokud jde o možnost řešení jeho situace za užití institutů úpadkového práva, bude schopen posoudit, zda konkrétní osoba splňuje podmínky pro řešení své současné sociální situace formou oddlužení s přihlédnutím k aktuálnímu znění právní úpravy. Účastník bude dále schopen formulovat a koncipovat stanoviska a další úkony spojené se situací klienta - dlužníka i v případě probíhajícího insolvenčního řízení, včetně účasti u soudních jednání v rámci insolvenčního řízení. Účastník bude také nápomocen při realizaci úkonů klienta - dlužníka spojené s ukončením insolvenčního řízení. V rámci semináře bude účastník řešit i příklady z praxe.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9
Termín: 10. 11. 2021, 08:30 — 10. 11. 2021, 16:00
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!