Základy přesvědčivé prezentace v zařízení sociálních služeb, na jednáních a konferencích

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Umět přesvědčivě předávat informace, prezentovat svoje nápady, myšlenky a plány je jednou z významných kompetencí vedoucích pracovníků, školitelů a dalších vybraných zaměstnanců v sociálních službách. Akreditovaný vzdělávací program je složen z modulů, které se zabývají významem prezentací v sociálních službách a tím, co je důležité prezentovat. V modulu o osobnosti prezentujícího se zaměřuje na vliv temperamentu, osobnostních vlastností, neverbální a verbální komunikace na úspěšnost prezentace. Následně se věnuje negativním projevům trémy, jak je rozpoznat a zmírnit prostřednictvím dobré přípravy a relaxačních rituálů. Dále se věnuje cílům prezentace, analýze publika, prostředí prezentace a organizační a technické přípravě a podpoře. Samostatný modul tvoří příprava a realizace veřejného vystoupení - jako je invence, kompozice a interpretace. Speciální část tvoří náročné situace v rámci vystupování na veřejnosti - jako jsou různé typy lidí v publiku, agresivní posluchač, útočník, všeználek, pedant a další. Rovněž jsou zmíněny nepříjemné situace v průběhu prezentace a jak na ně reagovat - vada na oděvu, zakopnutí a pád, přílišný hluk z okolního prostředí, závada na technice. V rámci vzdělávacího programu jsou diskutovány prostředky pro technickou podporu a vizualizaci prezentace a jak s nimi pracovat. Přidanou hodnotou akreditovaného programu jsou praktická cvičení, případové studie a vzájemná výměna zkušeností z vystupování před publikem.

Jednotlivá témata:

 • Význam a využití prezentačních dovedností v oblasti sociálních služeb.
 • Osobnost prezentujícího a vlastní způsob projevu na veřejnosti.
 • Tréma řečníka a její projevy při prezentaci.
 • Verbální komunikace a řečnická pohotovost při projevu na veřejnosti.
 • Předpoklady úspěšní prezentace – významné prvky prezentace.
 • Příprava a vlastní realizace prezentace.
 • Vizualizace a technické pomůcky při prezentaci.
 • Náročné situace při veřejném vystoupení a jak je zvládnout.
 • Interaktivní diskuse a trénink.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Ing. Irenou Osvaldovou

Kód kurzu: 99126

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Irena Osvaldová

Číslo akreditace: 2015/0499 – SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1470 Kč včetně DPH 21%

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!