Workshop: řešení případových studií a dobrá praxe v projektovém řízení

Cílová skupina účastníků kurzu

Kurz je určen pro ty pracovníky, kteří ve svých pracovních pozicích přichází do styku s oblastí projektového managementu a projektového řízení. Jedná se především o vedoucí středisek a služeb, koordinátory projektů, pracovníky ekonomických úseků, ale i další pracovníky, např. pracovníky PR, fundraisery apod.

Popis kurzu

Cíl kurzu:

Workshop je pojat jako prostor pro sdílení zkušeností jednotlivých účastníků, prostor pro konkrétní dotazy, případně cvičení a trénink. Workshop je praktickou ukázkou práce s projekty. Doporučujeme kurz absolvovat společně s kurzem Základní principy projektového managementu, který poskytuje teoretický základ.

Jednotlivá témata:

  • význam projektů pro organizaci
  • nástroje a metody projektového řízení
  • případová studie projektů
  • příklady dobré praxe projektového řízení
  • praktické zkušenosti a poznatky z realizace projektů, užitečné inspirace, modelové situace
  • řešení konkrétních případů

Kód kurzu: 9941

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Bc. Vítězslav Schrek

Číslo akreditace: 2016/0514-PC/SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce, stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%