Úvod do vyjednávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Absolvent akreditovaného vzdělávacího programu se bude orientovat v základních pojmech procesu vyjednávání jako je efektivní vyjednávání, styly vyjednávání, konsensus, kompromis ve vyjednávání. Bude schopen využít informace o komunikační strategii neverbální i verbální při konkrétním jednání v sociálních službách. Zjistí, jaké existují druhy vyjednávání - poziční, kompetitivní, kooperativní, principiální, virtuální a při jakých vyjednávacích situacích v sociálních službách se využívají. Bude se orientovat v jednotlivých fázích jednání  - přípravná fáze, kontaktní fáze, jádro jednání, proces přesvědčování, závěr jednání. Porozumí jednotlivým typům vyjednávacích strategií a taktik ve vyjednávání jako například otevřená hra, přesilová hra, falešná hra, zrcadlová hra, početní převaha, projevy citů, manipulace s kompetencemi a další. Bude umět pomoci v rámci poradenství uživatelům sociálních služeb při řešení jejich životních situací.

Jednotlivá témata:

 • Proces vyjednávání a jeho význam v sociálních službách.
 • Komunikační strategie při vyjednávání a jejich využití v sociálních službách.
 • Užiteční fráze při jednání v sociálních službách a forma vyjadřování.
 • Umění naslouchat a porozumět protistraně.
 • Druhy vyjednávání a příklady jejich využití v sociálních službách.
 • Fáze jednání a jejich návaznost.
 • Pravidla a postupy při argumentaci, reakce na námitky.
 • Strategie a taktiky ve vyjednávání.
 • Případové studie, interaktivní diskuse a trénink.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Ing. Irenou Osvaldovou

Kód kurzu: 99125

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Irena Osvaldová

Číslo akreditace: 2015/0501 – SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1470 Kč včetně DPH 21%

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!