Time management - Jak přežít denně 24 hodin - ONLINE

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Tento akreditovaný kurz je určen pro účastníky, kteří pozbývají v každodenních a pracovních úkolech orientaci, nedokáží naplnit očekávání, jsou ve stresu, protože nestíhají. Pokud se chcete naučit se jak to změnit - odhalte své „žrouty času“!  Seznámíte se s principy řízení času a paletou nástrojů, které vám jeho řízení usnadní. Připravíte si vlastní plán, který vám pomůže lépe zvládat každodenní pracovní úkoly a zvýší tak vaši odolnost proti stresu a tak předejít syndromu vyhoření.

Jednotlivá témata:

  • historie a teorie time managementu, základní pojmy a vymezení přístupů, kulturní podmíněnost zacházení s časem, struktura času, stres a syndrom vyhoření
  • rutina, analýza současného stavu, nástroje pro řízení času (kontrolní seznamy, to-do listy, kalendář, plánovací systémy, elektronické řízení času atd.), pozitiva a negativa jednotlivých nástrojů
  • neefektivní a efektivní přístupy, příčiny selhání, žrouti času, analýza osobních návyků - sebepoznání, prioritizace, Metoda SMART, Paretovo pravidlo, Eisenhowerův princip,  důležité x naléhavé, delegování
  • individuální volba vhodného nástroje pro řízení času a zpracování osobního plánu

Kód kurzu: 9935

Rozsah semináče: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Mgr. Veronika Slavíková, DiS.

Číslo akreditace: A2020/0851-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: distanční

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín ONLINE kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!