Efektivní týmová spolupráce v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Akreditovaný vzdělávací program motivuje účastníky vzdělávání k týmové spolupráci prostřednictvím případových studií a příkladů z praxe v sociálních službách.  Vysvětluje pojmy pracovní skupina a pracovní tým a jaký je mezi nimi rozdíl. Orientuje se na přínosy a úskalí týmové spolupráce a co lze a nelze řešit týmově. Prostřednictvím případové studie z prostředí sociálních služeb vysvětluje synergický efekt týmové spolupráce jako skládání úsilí jednotlivců. Zmiňuje významné faktory týmové práce, jako jsou postoj členů týmu, sociometrie týmu, vztahy v týmu, způsoby komunikace, chování a jednání členů týmu. Zabývá se pojmy agresivní a asertivní jednání, pasivita, manipulace a konflikt v týmu.  Konkrétně aplikuje týmovou spolupráci na jednotlivé pracovní týmy v sociálních službách s přihlédnutím k organizační struktuře zařízení sociálních služeb a typu uživatelů sociálních služeb. Zahrnuje test týmových rolí podle R. Mereditha Belbina a jeho vyhodnocení. Zabývá se týmovou rolí manažera a kompetencemi vedoucího týmu v sociálních službách. Program zahrnuje konkrétní příklady a případové studie z praxe v sociálních službách, které je možné řešit týmově a podporuje týmovou spolupráci různých pracovních pozic. Přidanou hodnotou je diskuse a výměna zkušeností jednotlivých účastníků vzdělávacího programu, jejich názory a vztah k týmové spolupráci. Program je vždy přizpůsoben požadavkům a potřebám jednotlivých pracovních pozic podle formy a druhu sociálních služeb.

Jednotlivá témata:

 • Motivace k týmové spolupráci v sociálních službách.
 • Pracovní skupina a pracovní tým.
 • Synergický efekt týmové práce.
 • Významné faktory týmové práce v sociálních službách.
 • Komunikace a chování v týmu v sociálních službách.
 • Případová studie na významné faktory týmové práce s akcentem na organizaci týmové práce.
 • Pracovní týmy v sociálních službách a jejich spolupráce.
 • Týmové role podle R. Mereditha Belbina.
 • Týmová role manažera a kompetence vedoucího týmu v sociálních službách.
 • Případové studie, interaktivní diskuse a trénink.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Ing. Irenou Osvaldovou

Kód kurzu: 99123

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Irena Osvaldová

Číslo akreditace: 2015/0374-PC/SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1470 Kč včetně DPH 21%

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba lektora