Základy hodnocení a sebehodnocení v sociální službě

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Sebehodnocení, motivace, hodnocení a profesní odborný růst patří do života každého pracovníka. Jak s těmito tématy zacházet v rámci sociální služby? Jaké dopady má hodnocení na průběh a kvalitu poskytování sociální služby? Význam hodnocení, proč hodnotit, východiska hodnocení - na jaké otázky je třeba si odpovědět, než k sebehodnocení a hodnocení přistoupíme. Jak sestavit a realizovat plán hodnocení? Jaká jsou kritéria pro hodnocení práce v sociální službě? Jaká může být zpětná vazba od pracovníka. To jsou otázky, kterými se budeme v semináři zabývat, součástí semináře jsou praktické ukázky jak s touto problematikou zacházet.

Jednotlivá témata:

 • Význam hodnocení, proč hodnotit - motivace, odměňování.
 • Východiska hodnocení - na jaké otázky je třeba si odpovědět, než k hodnocení přistoupíme.
 • Kritéria hodnocení práce.
 • Metody hodnocení odpovídající dané skupině zaměstnanců.
 • Vytvoření systému hodnocení u organizace, proškolení hodnotitelů, zpracování formulářů.
 • Metodika zpracování hodnocení hodnotitelem.
 • Hodnotící rozhovor.
 • Stanovení osobních cílů zaměstnance.
 • Zpětná vazba od zaměstnance.

Kód kurzu: 9990

Rozsah semináře: 6 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2014/1453 - PC/SP/VP/PP

Lektor: Dr. Jiří Toman, CSc.

Forma výuky: prezenční

Cena: 1130 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba účastníků 

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!