Základy hodnocení a sebehodnocení v sociální službě

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Sebehodnocení, motivace, hodnocení a profesní odborný růst patří do života každého pracovníka. Jak s těmito tématy zacházet v rámci sociální služby? Jaké dopady má hodnocení na průběh a kvalitu poskytování sociální služby? Význam hodnocení, proč hodnotit, východiska hodnocení - na jaké otázky je třeba si odpovědět, než k sebehodnocení a hodnocení přistoupíme. Jak sestavit a realizovat plán hodnocení? Jaká jsou kritéria pro hodnocení práce v sociální službě? Jaká může být zpětná vazba od pracovníka. To jsou otázky, kterými se budeme v semináři zabývat, součástí semináře jsou praktické ukázky jak s touto problematikou zacházet.

Jednotlivá témata:

 • Význam hodnocení, proč hodnotit - motivace, odměňování.
 • Východiska hodnocení - na jaké otázky je třeba si odpovědět, než k hodnocení přistoupíme.
 • Kritéria hodnocení práce.
 • Metody hodnocení odpovídající dané skupině zaměstnanců.
 • Vytvoření systému hodnocení u organizace, proškolení hodnotitelů, zpracování formulářů.
 • Metodika zpracování hodnocení hodnotitelem.
 • Hodnotící rozhovor.
 • Stanovení osobních cílů zaměstnance.
 • Zpětná vazba od zaměstnance.

Kód kurzu: 9990

Rozsah semináře: 6 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2014/1453 - PC/SP/VP/PP

Lektor: Dr. Jiří Toman, CSc.

Forma výuky: prezenční

Cena: 1130 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba účastníků 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!