Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s různými muzikoterapeutickými přístupy, které pak budou moci aplikovat v práci s klienty s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Kurz vysvětluje obsah, strukturu a základní pojmy oboru muzikoterapie.  Teoretická část seznamuje s historií, základními  metodami, přístupy, školami a jednotlivými směry v muzikoterapii.
Dále kurz obsahuje seznámení s hudebními nástroji a jednotlivými technikami hry na muzikoterapeutické hudební nástroje. Účastníci si osvojí základní hru na muzikoterapeutické hudební nástroje (kantele, lyra, žaltář, duochord, fidula)
V praktické části se kurz zaměřuje na konkrétní využití oboru muzikoterapie, při práci s uživateli s různým typem postižení. Závěr praktické části je zaměřen na konkrétní případové kazuistiky, se kterými se lze v praxi běžně setkat. Součástí kurzu bude hra na nástroje Orffova instrumentáře a jejich využití v praxi.

Na tento kurz volně navazuje akreditovaný kurz Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II.  Doporučujeme se na něj přihlásit!

Kód kurzu: 99104

Č. akreditace: 2014/1340- PC/SP/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Petr Škranc

Cena: 1470 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora