Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s různými muzikoterapeutickými přístupy, které pak budou moci aplikovat v práci s klienty s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Kurz vysvětluje obsah, strukturu a základní pojmy oboru muzikoterapie.  Teoretická část seznamuje s historií, základními  metodami, přístupy, školami a jednotlivými směry v muzikoterapii.
Dále kurz obsahuje seznámení s hudebními nástroji a jednotlivými technikami hry na muzikoterapeutické hudební nástroje. Účastníci si osvojí základní hru na muzikoterapeutické hudební nástroje (kantele, lyra, žaltář, duochord, fidula)
V praktické části se kurz zaměřuje na konkrétní využití oboru muzikoterapie, při práci s uživateli s různým typem postižení. Závěr praktické části je zaměřen na konkrétní případové kazuistiky, se kterými se lze v praxi běžně setkat. Součástí kurzu bude hra na nástroje Orffova instrumentáře a jejich využití v praxi.

Na tento kurz volně navazuje akreditovaný kurz Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II.  Doporučujeme se na něj přihlásit!

Kód kurzu: 99104

Č. akreditace: 2014/1340- PC/SP/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Petr Škranc

Cena: 1470 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!