Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ostatní zájemci

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s muzikoterapií jako expresivní terapeutickou disciplínu, využitelnou pro všechny klienty bez rozdílu zdravotního a sociálního omezení. Muzikoterapeutické přístupy je možno aplikovat v práci se zdravými klienty či klienty s tělesným, psychickým, mentálním a kombinovaným postižením. Teoretická část přiblíží základní pojmy, metody a přístupy muzikoterapie. V praktické části kurzu se účastníci seznámí  a vyzkouší hru na různé rytmické a melodické muzikoterapeutické hudební nástroje. Dále budou pracovat s dechem a hlasem. V bezpečném a podporujícím prostředí se pak může rozvinout přirozený zpěv a  spontánní hudební tvořivost a improvizace.

Jednotlivá témata:

  • úvod do muzikoterapie
  • využití muzikoterapie při práci s klienty
  • hra na terapeutické nástroje
  • práce s dechem a hlasem
  • případové kazuistiky

Kód kurzu: 99104

Č. akreditace: A2019/0223-SP/PC

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor:  Mgr. Petr Škranc nebo  MgA. Pavlína Mariánková

Cena: 1470 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!