Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ostatní zájemci

Popis kurzu

Jedná se o volné pokračování kurzu Základy muzikoterapie při práci s klientem.  

Účastníci se seznámí s dalšími muzikoterapeutickými přístupy, které pak budou moci aplikovat v práci s klienty. Kurz je koncipován především prakticky. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s rezonancí a vibrací v těle, s emocemi v hudbě, s technikami skupinové a individuální improvizace, s technikami k propojení hudby, imaginace a výtvarna, s tvorbou hudební pohádky a výrobou jednoduchých hudebních nástrojů, využitelných v procesu muzikoterapie.

Jednotlivá témata:

  • rezonance a vibrace v těle
  • hudba a emoce
  • výroba jednoduchých rytmických nástrojů
  • skupinová a individuální improvizace
  • hudba, imaginace a výtvarno
  • tvorba hudební pohádky

Kód kurzu: 99132

Č. akreditace: A2019/1364-SP/PC

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Petr Škranc nebo  MgA. Pavlína Mariánková

Cena: 1470 Kč bez DPH

Cena při absolvování kurzu Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem I: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!