Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ostatní zájemci

Popis kurzu

Jedná se o volné pokračování kurzu Základy muzikoterapie při práci s klientem.   Účastníci se seznámí s  dalšími  muzikoterapeutickými přístupy,  které pak budou moci aplikovat v práci s klienty. Kurz má teoretickou i praktickou část. V průběhu kurzu si účastníci seznámí s technikou vedení řízené a volné improvizace, aplikací aktivní a skupinové muzikoterapie, základy a zásady při vytváření muzikoterapeutického plánu,  komponování jednoduchých doprovodů ke skladbám vážné hudby prostřednictvím hry na tělo nebo za doprovodu Orffova instrumentáře, výrobou jednoduchých hudebních nástrojů, využitelných v procesu muzikoterapie.

Jednotlivá témata:

  • příprava a provedení řízené a volné improvizace
  • aplikace muzikoterapie na klienta (dle skupiny)
  • tvorba a evaluace muzikoterapeutického plánu
  • výběr skladeb z oblasti vážné hudby pro muzikoterapii. Tvorba konkrétních muzikoterapeutických cvičení s využitím skladeb vážné hudby
  • seznámení se s konkrétními postupy a návody na výrobu hudebních nástrojů, využitelných při práci s klienty

Kód kurzu: 99132

Č. akreditace: 2015/0657- PC/SP/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Petr Škranc

Cena: 1470 Kč bez DPH

Cena při absolvování kurzu Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem I: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!