Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ostatní zájemci

Popis kurzu

Jedná se o volné pokračování kurzu Základy muzikoterapie při práci s klientem.   Účastníci se seznámí s  dalšími  muzikoterapeutickými přístupy,  které pak budou moci aplikovat v práci s klienty. Kurz má teoretickou i praktickou část. V průběhu kurzu si účastníci seznámí s technikou vedení řízené a volné improvizace, aplikací aktivní a skupinové muzikoterapie, základy a zásady při vytváření muzikoterapeutického plánu,  komponování jednoduchých doprovodů ke skladbám vážné hudby prostřednictvím hry na tělo nebo za doprovodu Orffova instrumentáře, výrobou jednoduchých hudebních nástrojů, využitelných v procesu muzikoterapie.

Jednotlivá témata:

  • příprava a provedení řízené a volné improvizace
  • aplikace muzikoterapie na klienta (dle skupiny)
  • tvorba a evaluace muzikoterapeutického plánu
  • výběr skladeb z oblasti vážné hudby pro muzikoterapii. Tvorba konkrétních muzikoterapeutických cvičení s využitím skladeb vážné hudby
  • seznámení se s konkrétními postupy a návody na výrobu hudebních nástrojů, využitelných při práci s klienty

Kód kurzu: 99132

Č. akreditace: 2015/0657- PC/SP/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Petr Škranc

Cena: 1470 Kč bez DPH

Cena při absolvování kurzu Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem I: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!