Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Na workshopu nejprve postavíme základy bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné. Pak se vydáme nenásilnou cestou k dechu, rytmu, hlasovému otevírání a hudební improvizaci prostřednictvím hudebních nástrojů, zvuku, hlasu beze slov… Vyzkoušíme různé metody a techniky, které můžeme použít se skupinou klientů. Technické zařízení looper bude třešničkou na dortu, budeme zkoušet vrstvit hlasy a nahrávat je do looperu. Vše hravou a nenásilnou formou. 

Přirozeným cílem workshopu je především prožitek radosti a úspěchu, účast na společném „muzicírování“, vzájemné naslouchání a sdílení.

Lektorka vychází mimo jiné z metod a technik Celostní muzikoterapie dle PaedDr. Lubomíra Holzera. Muzikoterapii chápeme jako expresivní terapeutickou disciplínu pro všechny klienty bez rozdílu zdravotního a sociálního zaměření. Metoda preferuje k muzikoterapeutickým účelům především hudební nástroje v přirozeném ladění a vyrobené z přírodních materiálů. Lidský hlas je považován v muzikoterapii za nástroj „královský“.

Interaktivní – prožitková metoda je nejefektivnější forma učení. Díky vlastnímu prožitku mohou učitelé a sociální či zdravotní pracovníci lépe zprostředkovat získané zkušenosti a dovednosti svým klientům.

Na tento kurz volně navazuje akreditovaný kurz Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II. 

Kód kurzu: 99104

Č. akreditace: 2014/1340- PC/SP/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: MgA. Pavlína Mariánková

Cena: 1470 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!