Úvod do filiální terapie

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Tento akreditovaný kurz seznamuje účastníky se základy filiální terapie s důrazem na prvky využitelné v sociální práci s dětmi a rodinami. Filiální terapie je založená na technikách a principech terapie hrou a je vhodná pro děti od 2 do 8 let. Pomáhá při osobnostním a emocionálním rozvoji, zejména při zvyšování sebehodnocení a sebevědomí dětí, nachází efektivní způsoby řešení problémů, zlepšuje dovednosti důležité pro jejich řešení, pomáhá dětem vyvinout aktivnější a samostatnější chování. Když se dítě cítí nepochopené, vytrácí se jeho potřeba dávat nám pocity najevo svým chováním (manifestační chování). Součástí kurzu je i praktický výcvik.

Kurz neopravňuje účastníky k práci lektora filiální terapie, je pouze inspirací pro komunikaci s dětmi a efektivní vedení rodiny ve výchovném procesu.

Filiální terapie předchází problémům ve výchově tím, že pomáhá rodičům porozumět potřebám dítěte. 

Jednotlivá témata:

 • původ filiální terapie
 • cíle filiální terapie
 • cílové skupiny dětí a rodičů
 • osobnostní a emocionální rozvoj dítěte
 • hra je řečí dítěte
 • využití v sociální práci
 • pojmenovávání pocitů u dítěte 
 • zadávání hranic
 • napojení na dítě
 • koncentrovaná pozornost
 • terapeutické hračky
 • nácvik

Tomuto kurzu předchází kurz Úvod do terapie hrou, který se uskuteční 13.3.2017 a navazuje školící akce Nedirektivní komunikace s dětmi, která se uskuteční 15.3.2017. Doporučujeme se na ně přihlásit!

Kód kurzu: 9996

Rozsah semináře: 8 hodin

Č. akreditace: 2015/0277-PC/SP/PP

Lektor: Mgr. Jeanette Vrtková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazby

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!