Syndrom vyhoření - zastavte ho včas  

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz poskytne účastníkům vhled do problematiky syndromu vyhoření a stresu, jeho projevů a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody.

Jednotlivá témata:

  • specifika pomáhajících profesí, zařazení do pomáhajících profesí a jim odpovídající riziko vyhoření, vlastnosti ideálního pomáhajícího pracovníka – reflexe osobnostních vlastností konkrétního pracovníka
  • motivace k práci pomáhajícího pracovníka, zisky/ztráty
  • stres v životě člověka
  • syndrom vyhoření jako jev
  • já a rizika syndromu vyhoření

Kód kurzu: 9934

Rozsah semináře: 8 hodin 

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Číslo akreditace: A2019/0764-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: prezenční                       

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!