Syndrom vyhoření I  

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

  • Seznámit účastníky s příčinami vyhoření
  • Umožnit účastníkům naučit se detekovat příznaky vyhoření 
  • Nabídnout možné alternativy ochrany před vyhořením

Jednotlivá témata Syndromu vyhoření I

  • zdraví, duševní zdraví, stres, stresory, fyziologické příznaky stresu, možné reakce na stres
  • definice a diagnostika syndromu vyhoření, vztah syndromu vyhoření ke stresu, Inventář syndromu vyhoření 
  • reflexe aktuální zátěže, Test míry vyčerpání, fáze syndromu vyhoření 
  • příčiny vzniku syndromu vyhoření, rizikové osobnostní faktory, rizikové faktory týkající se prostředí v zaměstnání
  • specifická rizika syndromu vyhoření u pomáhajících profesí, motivy pomáhání, syndrom pomáhajícího

Kód kurzu: 9934

Rozsah semináře: 8 hodin 

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Číslo akreditace: 2015/0652-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční                       

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!