Syndrom vyhoření I  

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

  • Seznámit účastníky s příčinami vyhoření
  • Umožnit účastníkům naučit se detekovat příznaky vyhoření 
  • Nabídnout možné alternativy ochrany před vyhořením

Jednotlivá témata Syndromu vyhoření I

  • zdraví, duševní zdraví, stres, stresory, fyziologické příznaky stresu, možné reakce na stres
  • definice a diagnostika syndromu vyhoření, vztah syndromu vyhoření ke stresu, Inventář syndromu vyhoření 
  • reflexe aktuální zátěže, Test míry vyčerpání, fáze syndromu vyhoření 
  • příčiny vzniku syndromu vyhoření, rizikové osobnostní faktory, rizikové faktory týkající se prostředí v zaměstnání
  • specifická rizika syndromu vyhoření u pomáhajících profesí, motivy pomáhání, syndrom pomáhajícího

Kód kurzu: 9934

Rozsah semináře: 8 hodin 

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Číslo akreditace: 2015/0652-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční                       

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!