Syndrom vyhoření I a II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

 • Seznámit účastníky s příčinami vyhoření
 • Umožnit účastníkům naučit se detekovat příznaky vyhoření 
 • Nabídnout možné alternativy ochrany před vyhořením

Jednotlivá témata Syndromu vyhoření I

 • zdraví, duševní zdraví, stres, stresory, fyziologické příznaky stresu, možné reakce na stres
 • definice a diagnostika syndromu vyhoření, vztah syndromu vyhoření ke stresu, Inventář syndromu vyhoření 
 • reflexe aktuální zátěže, Test míry vyčerpání, fáze syndromu vyhoření 
 • příčiny vzniku syndromu vyhoření, rizikové osobnostní faktory, rizikové faktory týkající se prostředí v zaměstnání
 • specifická rizika syndromu vyhoření u pomáhajících profesí, motivy pomáhání, syndrom pomáhajícího

Jednotlivá témata Syndromu vyhoření II

 • jak syndromu vyhoření předcházet (metody, prevence), motivační faktory v zaměstnání, Test hnací síly kariéry
 • zvládání stresu v zaměstnání, relaxační metody, způsoby trávení volného času a jeho vliv na prevenci syndromu vyhoření 
 • nácvik "malých" technik relaxace
 • péče o základní lidské potřeby dle typologie Pesso-Boyden, asertivita jako způsob péče o hranice v lidských vztazích
 • význam týmové opory pro prevenci syndromu vyhoření, konflikty v týmu a jejich řešení, role v týmu, Belbinova typologie týmových rolí

Kód kurzu: 9934

Rozsah semináře: 2 x 8 hod., celkem 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Číslo akreditace: Syndrom vyhoření I - 2015/0652-PC/SP/VP/PP

                              Syndrom vyhoření II - 2015/0653-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!