Syndrom vyhoření I a II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

 • Seznámit účastníky s příčinami vyhoření
 • Umožnit účastníkům naučit se detekovat příznaky vyhoření 
 • Nabídnout možné alternativy ochrany před vyhořením

Jednotlivá témata Syndromu vyhoření I

 • zdraví, duševní zdraví, stres, stresory, fyziologické příznaky stresu, možné reakce na stres
 • definice a diagnostika syndromu vyhoření, vztah syndromu vyhoření ke stresu, Inventář syndromu vyhoření 
 • reflexe aktuální zátěže, Test míry vyčerpání, fáze syndromu vyhoření 
 • příčiny vzniku syndromu vyhoření, rizikové osobnostní faktory, rizikové faktory týkající se prostředí v zaměstnání
 • specifická rizika syndromu vyhoření u pomáhajících profesí, motivy pomáhání, syndrom pomáhajícího

Jednotlivá témata Syndromu vyhoření II

 • jak syndromu vyhoření předcházet (metody, prevence), motivační faktory v zaměstnání, Test hnací síly kariéry
 • zvládání stresu v zaměstnání, relaxační metody, způsoby trávení volného času a jeho vliv na prevenci syndromu vyhoření 
 • nácvik "malých" technik relaxace
 • péče o základní lidské potřeby dle typologie Pesso-Boyden, asertivita jako způsob péče o hranice v lidských vztazích
 • význam týmové opory pro prevenci syndromu vyhoření, konflikty v týmu a jejich řešení, role v týmu, Belbinova typologie týmových rolí

Kód kurzu: 9934

Rozsah semináře: 2 x 8 hod., celkem 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Číslo akreditace: Syndrom vyhoření I - 2015/0652-PC/SP/VP/PP

                              Syndrom vyhoření II - 2015/0653-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!