Syndrom vyhoření a jeho prevence prostřednictvím psychohygienických a relaxačních metod

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz psychohygiena a relaxační techniky přinese pohledy na stres, jeho projevy a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody. Součástí kurzu je úvod do technik relaxace a nácvik základních relaxačních metod.

Jednotlivá témata:

  • úloha stresu v lidském životě, zvládání stresu, stresmanagementnáročné životní situace v životě člověka a jejich zvládání
  • psychohygiena v životě pomáhajícího pracovníka význam, techniky, prostředky: timemanagent, supervize,  uspokojení potřeb dle Pesso-Boyden
  • úvod do relaxace - význam a funkce relaxace, přehled relaxačních technik, nácvik vybraných relaxačních technik

Výukové techniky: frontální výuka s využitím ppt prezentace, diskuse, práce ve skupině a malých skupinách, sebereflexe, praktický nácvik

Kód kurzu: 99117

Rozsah semináře: 16 hodin

Č. akreditace: 2014/0981-PC/SP/VP/PP

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • splnění závěrečného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!