Syndrom vyhoření a jeho prevence prostřednictvím psychohygienických a relaxačních metod

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz psychohygiena a relaxační techniky přinese pohledy na stres, jeho projevy a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody. Součástí kurzu je úvod do technik relaxace a nácvik základních relaxačních metod.

Jednotlivá témata:

  • úloha stresu v lidském životě, zvládání stresu, stresmanagementnáročné životní situace v životě člověka a jejich zvládání
  • psychohygiena v životě pomáhajícího pracovníka význam, techniky, prostředky: timemanagent, supervize,  uspokojení potřeb dle Pesso-Boyden
  • úvod do relaxace - význam a funkce relaxace, přehled relaxačních technik, nácvik vybraných relaxačních technik

Výukové techniky: frontální výuka s využitím ppt prezentace, diskuse, práce ve skupině a malých skupinách, sebereflexe, praktický nácvik

Kód kurzu: 99117

Rozsah semináře: 16 hodin

Č. akreditace: 2014/0981-PC/SP/VP/PP

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • splnění závěrečného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!