Syndrom vyhoření a jeho prevence prostřednictvím psychohygienických a relaxačních metod

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující

Popis kurzu

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz poskytne účastníkům vhled do problematiky syndromu vyhoření a stresu, jeho projevů a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody. Součástí kurzu je úvod do technik relaxace a nácvik základních relaxačních metod. Jaké jsou další možnosti a techniky obrany proti syndromu vyhoření a stresu.

Jednotlivá témata:

 • specifika pomáhajících profesí, zařazení do pomáhajících profesí a jim odpovídající riziko vyhoření, vlastnosti ideálního pomáhajícího pracovníka-reflexe osobnostních vlastností konkrétního pracovníka

 • motivace k práci pomáhajícího pracovníka, zisky/ztráty
 • projevy stresu, jeho role, osobní zvládání stresu a stresmanagement, reflexe zvládání zátěže
 • syndrom vyhoření jako jev
 • já a rizika syndromu vyhoření
 • metody prevence syndromu vyhoření
 • základy psychohygienických technik, relaxační techniky
 • time management a prevence syndromu vyhoření  
 • já a moje práce
 • personální reflexe tématu, diskuze, prožitky a zkušenosti

Kód kurzu: 99117

Rozsah semináře: 16 hodin

Č. akreditace: A2019/0763-SP/PC/PP/VP

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení:

 • 90% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
 • splnění závěrečného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!