Stresové situace v sociálních službách a jak je zvládat

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující

Popis kurzu

Každý z nás zažívá v určitém období stres a stresové situace a nikdo není v těchto situacích bezmezně odolný. Přestože je stres nutnou součástí našeho života, je důležité naučit se stresové situace zvládat nebo jim dokonce předcházet. Akreditovaný vzdělávací program se zabývá základními pojmy v problematice stresu, charakterizuje reakce organizmu jako celku na fyzickou a psychickou zátěž. Vysvětluje, jak stres ovlivňuje naše myšlení a emoce a jak v těchto situacích reagujeme. Zabývá se fyzickými a psychickými příznaky stresu a jak se u každého jednotlivce projevují. V tématu fyziologie stresu a význam stresu pro člověka vysvětluje pojmy pozitivní stres - eustres a negativní stres - distres. Zmiňuje pojmy mobbing, bossing, stalking a kyberšikana, frustrace, deprivace a konflikt. Zabývá se životními událostmi v průběhu života člověka a mírou stresu, kterou mu způsobují. Poskytne instrukce k vedení stresového deníku jako pomocníka k rozpoznání a eliminaci stresových situací. Preferuje zdravý životní styl a nutnost relaxace k uvolnění napětí. Zabývá se syndromem vyhoření pracovníků v pomáhajících profesích ve vztahu ke stresu, jeho projevy a prevencí. Aplikuje poznatky do situací vyskytujících se na pracovišti v sociálních službách. Program je přizpůsoben cvičeními a případovými studiemi požadavkům a potřebám jednotlivých pracovních pozic. Přidanou hodnotou vzdělávacího programu je vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky vzdělávání.

Jednotlivá témata

 • Základní pojmy v problematice stresu a stresových situací.
 • Fyzické a psychické příznaky stresu.
 • Fyziologie stresu a význam stresu pro člověka.
 • Mobbing, bossing, stalking, kyberšikana.
 • Frustrace, deprivace, konflikt, stres.
 • Životní události a s nimi spojená úroveň stresu.
 • Vedení a využití stresového deníku k práci se stresem.
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence.
 • Zdravý životní styl, životospráva a relaxace.
 • Význam relaxace a jak uvolnit napětí.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Ing. Irenou Osvaldovou

Kód kurzu: 99183

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Irena Osvaldová

Číslo akreditace: A2019/1259-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1790 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba lektora

Přihláška na termín 30.9.2021 zde!

Přihláška na termín 2.12.2021 zde!

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!