Psychologická úskalí práce v pomáhajících profesích

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Tento akreditovaný kurz vychází z potřeb pracovníků působících v neziskovém sektoru resp. v sociálních službách. Účastníci dostanou v rámci individuální i skupinové sebezkušenostní práce především příležitost hlouběji prozkoumat strukturu vlastní motivace pro pomáhání. Budou jim nabídnuty teoretické modely vycházející z psychodynamického pojetí osobnosti, které odkrývají často neuvědomované potřeby, jež pomáháním sytíme. Pozornost bude věnována také vztahu pracovník-klient, především pak tématu moci. Zabývat se budeme i péčí o sebe a podporou, dotkneme se i oblasti supervize v sociálních službách. Účastníci se dále dozvědí, jak se vyvarovat vlastní traumatizaci při práci s těžkými tématy klientů. Větší prostor bude věnován syndromu pomocníka, který lze chápat jako velmi užitečný koncept pro reflexi pomáhající činnosti.

Jednotlivá témata:

  • reflexe vlastní cesty a motivace k pomáhající profesi, co je pomáhání, práce s obecnými motivy pomáhání
  • pohled do "stínu" pomáhání, skryté motivy, jak se projevuje touha po moci, cvičení k prohloubení uvědomění vlastních stínu v motivační struktuře
  • naplňování vlastních potřeb při pomáhání v sociálních službách, péče o sebe a syndrom vyhoření
  • sebepodpora a podpora, supervize jako forma vnější podpory a sdílení odpovědnosti v péči o klienta sociálních služeb
  • práce s těžkými a traumatickými tématy, riziko vlastní traumatizace, jak se jí bránit
  • syndrom pomocníka, moc a bezmoc v kontextu sociálních služeb, distribuce odpovědnosti mezi pracovníkem a klientem

Kód kurzu: 99150

Č. akreditace: A2020/0686-SP/PC/PP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: Mgr. Ondřej Ptáček

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!