Psychologická úskalí práce v pomáhajících profesích

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Tento akreditovaný workshop vychází z potřeb pracovníků působících v neziskovém sektoru resp. v sociálních službách. Účastníci dostanou v rámci individuální i skupinové sebezkušenostní práce především příležitost hlouběji prozkoumat strukturu vlastní motivace pro pomáhání. Budou jim nabídnuty teoretické modely vycházející z psychodynamického pojetí osobnosti, které odkrývají často neuvědomované potřeby, jež pomáháním sytíme. Pozornost bude věnována také vztahu pracovník-klient, především pak tématu moci. Zabývat se budeme i péčí o sebe a podporou, dotkneme se i oblasti supervize v sociálních službách. Účastníci se dále dozvědí, jak se vyvarovat vlastní traumatizaci při práci s těžkými tématy klientů. Větší prostor bude věnován syndromu pomocníka, který lze chápat jako velmi užitečný koncept pro reflexi pomáhající činnosti.

Jednotlivá témata:

  • reflexe vlastní cesty a motivace k pomáhající profesi, co je pomáhání, práce s obecnými motivy pomáhání
  • pohled do "stínu" pomáhání, skryté motivy, jak se projevuje touha po moci, cvičení k prohloubení uvědomění vlastních stínu v motivační struktuře
  • naplňování vlastních potřeb při pomáhání v sociálních službách, péče o sebe a syndrom vyhoření
  • sebepodpora a podpora, supervize jako forma vnější podpory a sdílení odpovědnosti v péči o klienta sociálních služeb
  • práce s těžkými a traumatickými tématy, riziko vlastní traumatizace, jak se jí bránit
  • syndrom pomocníka, moc a bezmoc v kontextu sociálních služeb, distribuce odpovědnosti mezi pracovníkem a klientem

Kód kurzu: 99150

Č. akreditace: 2016/1094-PC/SP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Ondřej Ptáček

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!