Nadechni se - psychohygienické a relaxační techniky (nejen) pro pomáhající profese

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Práce v pomáhajících profesích, která se intenzivně zabývá druhými lidmi a jejich potřebami, vyžaduje osobní angažovanost a nasazení. To může vést k vyčerpání, únavě a později i k vyhoření. Cílem kurzu je umožnit pracovníkům v pomáhajících profesích věnovat se sám sobě: zastavit se, odpočinout si, získat lepší kontakt se sebou a svými potřebami, prakticky si osvojit techniky psychohygieny, relaxace a uvolnění stresu.

Obsahem kurzu, kromě základní teoretické báze, budou praktické nácviky, zážitkové techniky a osvojování si metod prevence a zvládání stresu spojeného s výkonem pomáhající profese.

Jednotlivá témata:

 • mechanismus vzniku stresu a vyhoření v pomáhajících profesích
 • relaxace - úvod, krátké dechové techniky
 • Schultzův autogenní tréning
 • Jacobsonova progresivní relaxace
 • technika mentálního úklidu
 • timemanagement
 • artefiletické techniky
 • biosyntetická cvičení
 • techniky defusingu a očištění

Kód kurzu: 99166

Rozsah semináře: 8 hodin 

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Číslo akreditace: A2018/0431-SP/PC/VP

Forma výuky: prezenční 

Typ vzdělávání: workshop 

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba

Tento kurz je již zaplněn!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!