Nadechni se - psychohygienické a relaxační techniky (nejen) pro pomáhající profese

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Práce v pomáhajících profesích, která se intenzivně zabývá druhými lidmi a jejich potřebami, vyžaduje osobní angažovanost a nasazení. To může vést k vyčerpání, únavě a později i k vyhoření. Cílem kurzu je umožnit pracovníkům v pomáhajících profesích věnovat se sám sobě: zastavit se, odpočinout si, získat lepší kontakt se sebou a svými potřebami, prakticky si osvojit techniky psychohygieny, relaxace a uvolnění stresu.

Obsahem kurzu, kromě základní teoretické báze, budou praktické nácviky, zážitkové techniky a osvojování si metod prevence a zvládání stresu spojeného s výkonem pomáhající profese.

Jednotlivá témata:

 • mechanismus vzniku stresu a vyhoření v pomáhajících profesích
 • relaxace - úvod, krátké dechové techniky
 • Schultzův autogenní tréning
 • Jacobsonova progresivní relaxace
 • technika mentálního úklidu
 • timemanagement
 • artefiletické techniky
 • biosyntetická cvičení
 • techniky defusingu a očištění

Kód kurzu: 99166

Rozsah semináře: 8 hodin 

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Číslo akreditace: A2018/0431-SP/PC/VP

Forma výuky: prezenční 

Typ vzdělávání: workshop 

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba

Přihláška na termín 18.9.2019 zde!

Přihláška na termín 27.11.2019 zde!