Mindfulness (všímavost) v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Mindfulness neboli všímavost je oblastí, které je v současné době věnována velká pozornost. Jedná se o koncept z oblasti psychologie, psychoterapie a psychohygieny. Zahrnuje různé způsoby rozvíjení vědomé pozornosti v několika oblastech: myšlení, emočního prožívání, tělesných pocitů a chování. Rozvoj všímavosti s sebou nese velké množství přínosů (zlepšení fyzického i psychického zdraví, prevence syndromu vyhoření, zvýšení odolnosti vůči stresu, zlepšení mezilidských vztahů) prokázaných velkým množstvím vědeckých výzkumů.

Na kurzu se naučíte, jak využít mindfulness ve svém životě a práci. Naučíte se řadu relaxačních technik vycházejících z mindfulness, ale také se seznámíte s jednoduchými, ale účinnými způsoby, jak být více pozorní a všímaví ve svém životě i práci, což může pozitivně ovlivnit vaše emoční prožívání, myšlení a chování při komunikaci s klienty i spolupracovníky.

 

Jednotlivá témata:

 

  • co je to mindfulness, jaké má rysy, proč je důležité ji rozvíjet, jak ji využít v běžním životě
  • mindfulness a tělo
  • mindfulness a mysl
  • mindfulness a chování
  • mindfulness v mém životě

Kód kurzu: 99151

Č. akreditace: A2017/0489-SP/PC

Rozsah semináře: 8 hodin

:Lektor: Mgr. Pavla Frňková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!