Právě pro vás připravujeme nabídku kurzů pro rok 2023 a už se na vás těšíme v našich učebnách.

Mindfulness (všímavost) v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis školící akce

Mindfulness neboli všímavost je oblastí, které je v současné době věnována velká pozornost. Jedná se o koncept z oblasti psychologie, psychoterapie a psychohygieny. Zahrnuje různé způsoby rozvíjení vědomé pozornosti v několika oblastech: myšlení, emočního prožívání, tělesných pocitů a chování. Rozvoj všímavosti sebou nese velké množství přínosů (zlepšení fyzického i psychického zdraví, prevence syndromu vyhoření, zvýšení odolnosti vůči stresu, zlepšení mezilidských vztahů) prokázaných velkým množstvím vědeckých výzkumů.

Na kurzu se naučíte, jak využít mindfulness ve svém životě a práci. Naučíte se řadu relaxačních technik vycházejících z mindfulness, ale také se seznámíte s jednoduchými, ale účinnými způsoby, jak být více pozorní a všímaví ve svém životě i práci, což může pozitivně ovlivnit vaše emoční prožívání, myšlení a chování při komunikaci s pacienty i spolupracovníky.

Jednotlivá témata:

  • Mindfulness (všímavost)
  • Mindfulness a tělo
  • Mindfulness a mysl
  • Mindfulness a chování
  • Mindfulness v mém životě

Kód kurzu: 99151

Číslo akreditace: A2021/0921-SP/PC/PP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin vzdělávání

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Pavla Frňková nebo Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Forma výuky: prezenční

Cena: 1 650 Kč (cena pro zaměstnance DCHB 1 480 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!