Mindfulness (všímavost) v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Mindfulness neboli všímavost je oblastí, které je v současné době věnována velká pozornost. Jedná se o koncept z oblasti psychologie, psychoterapie a psychohygieny. Zahrnuje různé způsoby rozvíjení vědomé pozornosti v několika oblastech: myšlení, emočního prožívání, tělesných pocitů a chování. Rozvoj všímavosti s sebou nese velké množství přínosů (zlepšení fyzického i psychického zdraví, prevence syndromu vyhoření, zvýšení odolnosti vůči stresu, zlepšení mezilidských vztahů) prokázaných velkým množstvím vědeckých výzkumů.

Na kurzu se naučíte, jak využít mindfulness ve svém životě a práci. Naučíte se řadu relaxačních technik vycházejících z mindfulness, ale také se seznámíte s jednoduchými, ale účinnými způsoby, jak být více pozorní a všímaví ve svém životě i práci, což může pozitivně ovlivnit vaše emoční prožívání, myšlení a chování při komunikaci s klienty i spolupracovníky.

 

Jednotlivá témata:

 

  • co je to mindfulness, jaké má rysy, proč je důležité ji rozvíjet, jak ji využít v běžním životě
  • mindfulness a tělo
  • mindfulness a mysl
  • mindfulness a chování
  • mindfulness v mém životě

Kód kurzu: 99151

Č. akreditace: A2021/0921-SP/PC/PP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

:Lektor: Mgr. Pavla Frňková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Tento kurz je již zaplněn!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!