Kultura a etika v neziskové organizaci, kompetence pracovníků a mezilidské vztahy

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Workshop předkládá normy, které by měl pracovník dodržovat s ohledem na své zařazení v pracovním týmu. Účastníci jsou seznámeni s tím, jak vhodně jednat se svými spolupracovníky, nadřízenými, uživateli, externími příchozími. Je poukázáno na chyby v pracovních vztazích, které vedou ke konfliktním situacím. Jak pracovat s kompetencemi pracovníků, etikou a kulturou zaměstnanců a organizace. Jak se sladit, jak je prezentovat v rámci organizace, ve vztahu k uživatelům a ostatním.

Jednotlivá témata

  • úvod do problematiky, motivace, mezilidské vztahy
  • faktory a prvky tvorby etiky a firemní kultury organizace
  • etika pracovníka, organizace
  • hlavní pilíře kultury organizace, hodnoty, vize poslání
  • management změn v neziskové organizaci
  • kultura odpovědnosti v organizaci, dovednosti prvoliniových managerů vedoucích ke kultuře odpovědnosti
  • motivace pracovníků v sociálních službách
  • manipulace, asertivita a jejich dopad na kulturu neziskové organizace

Kód kurzu: 9989

Rozsah semináče: 24 hodin akreditovaného vzdělání

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Číslo akreditace: 2014/0980-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 3270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!