Kritika - co s námi dělá a jak s ní dobře zacházet

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci a ostatní zájemci

Popis kurzu

V tomto akreditovaném kurzu se budeme věnovat kritice, která nás provází v různé podobě celým naším životem a promítá se do vnímání naší vlastní hodnoty. Kritika může přinést celou škálu pocitů, se kterými si ne vždy dokážeme dobře poradit. Způsob, jakým dokážeme kritiku přijímat, velmi úzce souvisí s naším sebevědomím. Co s námi kritika dělá, jak na ni reagujeme a proč tomu tak je? Můžeme svoji reakci na kritiku změnit, ovlivnit? Kurz vám přinese inspiraci a nové pohledy na to, jak zdravě a smysluplně kritiku přijímat a zpracovávat.

Jednotlivá témata:

  • Kdy a jak se s kritikou potkáváme
  • Kritika a naše sebevědomí.
  • Kritika a pochvala.
  • Jak kritiku zdravě přijímat, jak ji správně vyhodnotit a nebát se jí.
  • Pravidla přijetí kritiky.

Kód kurzu: 9977

Č. akreditace: A2017/0490-SP/PC/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: PhDr. Ludmila Novotná

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!