Kritika - co s námi dělá a jak s ní dobře zacházet

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci a ostatní zájemci

Popis kurzu

V tomto akreditovaném kurzu se budeme věnovat kritice, která nás provází v různé podobě celým naším životem a promítá se do vnímání naší vlastní hodnoty. Kritika může přinést celou škálu pocitů, se kterými si ne vždy dokážeme dobře poradit. Způsob, jakým dokážeme kritiku přijímat, velmi úzce souvisí s naším sebevědomím. Co s námi kritika dělá, jak na ni reagujeme a proč tomu tak je? Můžeme svoji reakci na kritiku změnit, ovlivnit? Kurz vám přinese inspiraci a nové pohledy na to, jak zdravě a smysluplně kritiku přijímat a zpracovávat.

Jednotlivá témata:

  • Kdy a jak se s kritikou potkáváme
  • Kritika a naše sebevědomí.
  • Kritika a pochvala.
  • Jak kritiku zdravě přijímat, jak ji správně vyhodnotit a nebát se jí.
  • Pravidla přijetí kritiky.

Kód kurzu: 9977

Č. akreditace: A2017/0490-SP/PC/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: PhDr. Ludmila Novotná

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!