Jak vytvořit komunikační kampaň pro sociální službu

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

V neziskovém sektoru často očekáváme zázrak nejen v práci s klienty, ale i co se týče propagace služeb či fundraisingu. Chceme maximální efekt při vynaložení minimálních prostředků. Tento akreditovaný kurz vám přinese teoretické znalosti i praktické tipy, jak postupovat při tvorbě komunikační kampaně v sociálních službách tak, aby vaše propagace měla hlavu a patu, a tím pádem mohla přinést kýžené výsledky.

Jednotlivá témata:

  • teoretický základ marketingu a marketingové komunikace
  • specifika sociálních služeb
  • postup při tvorbě komunikační kampaně
  • práce s příběhem
  • nástroje na dosah
  • zdroje inspirace
  • komunikační kampaň

Lektor: Mgr. Eva Bělocká, DiS.

 

Kód kurzu: 99170

Č. akreditace: A2018/0697-SP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!