Jak vytvořit komunikační kampaň pro sociální službu

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

V neziskovém sektoru často očekáváme zázrak nejen v práci s klienty, ale i co se týče propagace služeb či fundraisingu. Chceme maximální efekt při vynaložení minimálních prostředků. Tento akreditovaný kurz vám přinese teoretické znalosti i praktické tipy, jak postupovat při tvorbě komunikační kampaně v sociálních službách tak, aby vaše propagace měla hlavu a patu, a tím pádem mohla přinést kýžené výsledky.

Jednotlivá témata:

  • teoretický základ marketingu a marketingové komunikace
  • specifika sociálních služeb
  • postup při tvorbě komunikační kampaně
  • práce s příběhem
  • nástroje na dosah
  • zdroje inspirace
  • komunikační kampaň

Lektor: Mgr. Eva Bělocká, DiS.

 

Kód kurzu: 99170

Č. akreditace: A2018/0697-SP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

TENTO KURZ PROBĚHNE ONLINE!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!