Hranice ve vztazích při práci v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

V tomto akreditovaném kurzu se budeme věnovat tématu hranic. S hranicemi se potýkáme ve všech oblastech našeho života. Je dobré rozumět hranicím a jejich významu ve vztahu k sobě samému, ve vztazích, které žijeme s kolegy, nadřízenými, podřízenými, s našimi klienty, ale také v osobním životě. Proč jsou hranice v našem životě, v našich vztazích, v naší práci důležité? Co hranice jsou, jak se tvoří, jak jsou porušovány, jak je možné je chránit a měnit? Jak souvisí s hranicemi schopnost říci ne a jak s naší osobní zodpovědností. Jaké limity hranice stanovují nám a jaké našim klientům? Tyto a další otázky nás budou provázet tímto workshopem.

Jednotlivá témata

  • co hranice v našem životě, na pracovišti, dělají
  • já a moje hranice
  • jak se hranice tvoří
  • hranice a schopnost říct ne
  • nerespektování hranic

Kód kurzu: 9926

Č. akreditace: A2018/0688-SP/PC/VP

Typ vzdělávání: workshop

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: Mgr. Jan Kozák, DiS. 

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Tento kurz je již zaplněn!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!