Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz seznamuje účastníky s metodou Focusing - tělesně zakotvené prožívání a možnostmi jeho využití pro svoji vlastní duševní hygienu, zvládání vlastních emocí, zvládání stresu a sebereflexi, stejně jako pro zlepšení schopnosti empatie a naslouchání ke klientům. Focusing je součástí metod přístupu zaměřeného na člověka, autorem metody je E. Gendlin, žák C.R. Rogerse. Focusing je metoda duševní hygieny, psychoterapie a sebereflexe, která slouží porozumění významům v těle probíhajícího prožívání, pomáhá porozumět vlastním emocím, prožitkům a významům, které svým prožitkům dáváme a toto porozumění využít k lepšímu vztahu (kongruenci) vůči sobě i klientům.

"Emoce hrají ústřední roli v životě člověka. Často bez našeho uvědomění řídí naše rozhodování, motivaci a jednání. Zejména lidé, kteří se stávají sociálně potřebnými, bývají svými emocemi zmítáni. Pracovníci v pomáhajících profesích potřebují umět s emocemi svých klientů zacházet a zároveň zvládat emoční vypětí, které jejich práce přináší. Fokusing je metoda, která vede k porozumění emocím a jejich vlivu v životě člověka a k porozumění nevědomým procesům naší mysli skrze zaměření se na v těle zakotvené prožívání, tedy na to jak emoce prožíváme v našem těle. Metodu fokusingu propracoval americký psychoterapeut" E. Gendlin.

Jednotlivá témata:

  • Vymezení focusingu, principy, tělesně zakotvené prožívání, emoce a tělo, model osobnosti C.R. Rogerse. Všímavost, přijetí, kongruence, empatie.
  • Ohniska tělesného prožívání, příprava na fokusing, šest fází focusingu, sebereflexe
  • Praktický nácvik šesti fází Focusingu
  • Duševní hygiena, reflexe práce a vztahu s klientem. Fokusing, aktivní naslouchání a pomoc při zvládání emocí.

Doporučujeme se také přihlásit na navazující a doplňující akreditovaný kurz Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II, který proběhne 1. 10. 2021!

Kód kurzu: 9906

Rozsah: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: A2020/1205-SP/PC/PP/VP

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!