Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz seznamuje účastníky s metodou Focusing - tělesně zakotvené prožívání a možnostmi jeho využití pro svoji vlastní duševní hygienu, zvládání vlastních emocí, zvládání stresu a sebereflexi, stejně jako pro zlepšení schopnosti empatie a naslouchání ke klientům. Focusing je součástí metod přístupu zaměřeného na člověka, autorem metody je E. Gendlin, žák C.R. Rogerse. Focusing je metoda duševní hygieny, psychoterapie a sebereflexe, která slouží porozumění významům v těle probíhajícího prožívání, pomáhá porozumět vlastním emocím, prožitkům a významům, které svým prožitkům dáváme a toto porozumění využít k lepšímu vztahu (kongruenci) vůči sobě i klientům.

"Emoce hrají ústřední roli v životě člověka. Často bez našeho uvědomění řídí naše rozhodování, motivaci a jednání. Zejména lidé, kteří se stávají sociálně potřebnými, bývají svými emocemi zmítáni. Pracovníci v pomáhajících profesích potřebují umět s emocemi svých klientů zacházet a zároveň zvládat emoční vypětí, které jejich práce přináší. Fokusing je metoda, která vede k porozumění emocím a jejich vlivu v životě člověka a k porozumění nevědomým procesům naší mysli skrze zaměření se na v těle zakotvené prožívání, tedy na to jak emoce prožíváme v našem těle. Metodu fokusingu propracoval americký psychoterapeut" E. Gendlin.

Jednotlivá témata:

  • Vymezení focusingu, principy, tělesně zakotvené prožívání, emoce a tělo, model osobnosti C.R. Rogerse. Všímavost, přijetí, kongruence, empatie.
  • Ohniska tělesného prožívání, příprava na fokusing, šest fází focusingu, sebereflexe
  • Praktický nácvik šesti fází Focusingu
  • Duševní hygiena, reflexe práce a vztahu s klientem. Fokusing, aktivní naslouchání a pomoc při zvládání emocí.

Doporučujeme se také přihlásit na navazující a doplňující akreditovaný kurz Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II, který proběhne na 28.11.2019!

Kód kurzu: 9906

Rozsah: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: 2017/0057-PP/PC/SP/VP

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!