Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Navazující a prohlubující kurz na Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu seznamuje účastníky s pokročilými možnostmi využití metody Focusing - tělesně zakotvené prožívání při zvládání stresu a emocí, při vlastní duševní hygieně, při sebereflexi práce s klienty a s možnostmi aplikace focusingu při práci s klienty sociálních služeb v rámci aktivního naslouchání, emočního doprovázení, podpory při rozhodování a krizové intervence. Účastníci si upevní základní postupy focusingu a hlouběji se seznámí s postupy interpersonálního focusingu a s možnostmi využití neverbálního projevu - výtvarné a pohybové symbolizace při provádění focusingu.

Samozřejmostí je praktický nácvik využití Focusingu!

Focusing je součástí metod přístupu zaměřeného na člověka, autorem metody je E. Gendlin, žák C. R. Rogerse. Focusing je metoda duševní hygieny, psychoterapie a sebereflexe, která slouží porozumění významům v těle probíhající prožívání, pomáhá porozumět vlastním emocím, prožitkům a významům, které svým prožitkům dáváme a toto porozumění využít k lepšímu vztahu vůči sobě i klientům.

Podmínkou účasti je nejdříve absolvovat akreditovaný kurz Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu, nejbližší termín proběhne 23.3.2022.

Kód kurzu: 99164

Rozsah: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: A2022/0685-SP/PC/PP/V

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!