Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Navazující a prohlubující kurz na Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu seznamuje účastníky s pokročilými možnostmi využití metody Focusing - tělesně zakotvené prožívání při zvládání stresu a emocí, při vlastní duševní hygieně, při sebereflexi práce s klienty a s možnostmi aplikace focusingu při práci s klienty sociálních služeb v rámci aktivního naslouchání, emočního doprovázení, podpory při rozhodování a krizové intervence. Účastníci si upevní základní postupy focusingu a hlouběji se seznámí s postupy interpersonálního focusingu a s možnostmi využití neverbálního projevu - výtvarné a pohybové symbolizace při provádění focusingu.

Samozřejmostí je praktický nácvik využití Focusingu!

Focusing je součástí metod přístupu zaměřeného na člověka, autorem metody je E. Gendlin, žák C. R. Rogerse. Focusing je metoda duševní hygieny, psychoterapie a sebereflexe, která slouží porozumění významům v těle probíhající prožívání, pomáhá porozumět vlastním emocím, prožitkům a významům, které svým prožitkům dáváme a toto porozumění využít k lepšímu vztahu vůči sobě i klientům.

Doporučujeme nejdříve absolvovat akreditovaný kurz Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu , který proběhne 26.9.2019.

Kód kurzu: 99164

Rozsah: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: A2018/0428-SP/PC/VP

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!