Úvod do problematiky dluhového poradenství

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, pracovníci v sociálních službách a ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz pomůže účastníkům porozumět základům finanční gramotnosti, poznat práva a povinnosti v jednotlivých fázích dluhové situace a vymáhání dluhu, znalost zdrojů informací, orientovanost v legislativě a propojení s praxí svých klientů, schopnost účastníků sepsat základní právní podání v této oblasti a efektivnost komunikace s věřiteli. Součástí kurzu bude i řešení konkrétních příkladů z praxe.

Jednotlivá témata:

 • základy finanční gramotnosti (osobní rozpočet, typy úvěrových smluv, nejčastější problémové ustanovení ve smlouvách, úroky, úroky z prodlení, RPSN)
 • dlužník jako klient v sociálních službách
 • fáze vymáhání dluhu (možnosti pomoci, komunikace s věřitelem)
 • možnosti vymáhacích společností
 • typy klientů a možnosti práce s nimi (nízko, resp. bezpříjmový klienti, klienti s příjmem, klienti dosahující na oddlužení)
 • exekuce (nařízení exekuce, exekuční titul, osoby oprávněné provádět exekuci)
 • způsoby provedení exekuce
 • oddlužení, insolvence (podmínky, výpočet schopnosti splatit, proces oddlužení)
 • témata dohodnutá v úvodu, mé zkušenosti

Kód kurzu: 9938

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Zuzana Zajícová, MBA

Číslo akreditace: 2015/0783-PC/SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba účastníků kurzu a lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!