Standardy kvality sociálních služeb aktuálně a v praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz se zaměřuje na aktuální dění na poli legislativy v oblasti sociálních služeb a zohledňuje dobrou praxi poskytovatelů sociálních služeb. Účastníkům přinese orientaci v legislativních požadavcích, porozumění jim a schopnost převést legislativní požadavky do praxe. Zejména budou zohledněny aktuální a chystané změny v oblasti Standardů kvality sociálních služeb. Kurz nabídne prostor na probrání vlastní dokumentace a příslušná pravidla z konkrétního zařízení.

Jednotlivá témata:

  • aktuality z oblasti SQSS - zákonné změny a připravované zákonné změny
  • procesní standardy
  • technicko organizační standardy
  • dotazy, rekapitulace

Kód kurzu: 9933

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2019/0998-SP/VP

Lektor: Mgr. Iva Kuchyňková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!