Sociálně právní minimum

Cílová skupina pracovníků

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci a další zájemci

Popis kurzu

Kurz účastníkům nabídne základní informovanost o systému práva v ČR a právních předpisech, se kterými se účastníci kurzu v praxi sociálních služeb setkají. Dále poskytuje základní orientaci v problémových situacích, ukazuje možnosti a postupy, řeší modelové situace. Rozděluje a rozpoznává hranice možností práce  pracovníka v sociálních službách a  práce sociálního pracovníka.

SEMINÁŘ SE ZABÝVÁ AKTUÁLNÍM ZNĚNÍM ZÁKONA 108/2006 SBÍRKY! 

Jednotlivá témata:

  •  Základní právní portfolio (základní normy, vznik práva, právo soukromé a veřejné, ochrana lidských práv)
  • Základy soukromého práva s důrazem na postavení osob a rodinné právo
  • Související právní odvětví - právo pracovní, trestní, ochrana dat, právo sociálního zabezpečení s důrazem na sociální služby
  • Práce na modelových případech

Žádáme účastníky, aby nejlépe současně s přihláškou, nebo nejpozději do sedmi dnů před konáním semináře zaslali svoje dotazy, nebo modelové situace k řešení na e-mail  vzdelavani@dchb.charita.cz.

Kód kurzu: 9931

Lektor: JUDr. Marta Šosová

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Číslo akreditace:  A2019/0791-SP/PC/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

V PŘÍPADĚ ŠPATNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE KURZ PROBĚHNE ONLINE!

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!