Právo aktuálně a společně v sociálních službách - Nový občanský zákoník

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz se bude věnovat výkladu problematiky nového občanského zákoníku se zaměřením na konkrétní potřeby účastníků pracujících v sociálních službách.

Cílem je poskytnout účastníkům základní informace o nové úpravě soukromého práva a současně prostor pro vzájemné konzultování a řešení situací, se kterými se při poskytování sociálních služeb setkávají a které s NOZ souvisejí.

V případě Vašeho zájmu o tento kurz uvítáme předem dotazy a témata, kterým se má paní lektorka věnovat. Můžete je zasílat na vzdelavani@dchb.charita.cz

Kód kurzu: 99107

Celkový rozsah: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektorka: JUDr. Marta Šosová

Číslo akreditace: A2017/017/0740-SP/PC/VP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora