Právo aktuálně a společně v soc. službách - Mlčenlivost versus oznamovací povinnost

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, veřejní opatrovníci

Popis kurzu

Právní úprava povinnosti mlčenlivosti v zákoně o sociálních službách v protikladu k situaci, kdy vznikne oznamovací povinnost dle trestního zákoníku, která mlčenlivost prolamuje. Jak dostát povinnosti mlčenlivosti? Jak tyto dva protichůdné zájmy uchopit – z hlediska splnění požadavků právní úpravy, z hlediska zachování důvěry klienta v poskytovanou sociální službu. Kdy tedy vzniká oznamovací povinnost a jak ji splnit? Na modelových příkladech se podíváme na základní ustanovení zákona, která nás povedou a budeme diskutovat nad různými situacemi a úhly pohledu.

Kód kurzu: 99107

Celkový rozsah: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektorka: Mgr. Ing. Michaela Fajnorová

Číslo akreditace: A2017/0740-SP/PC/VP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora