KDO BUDE MÍT POTÍŽE? Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz je věnován řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právnímu poradenství, analytické, metodické a koncepční činnosti v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících sociální služby. Kurz je zaměřen prakticky a v jeho závěru se účastníci budou orientovat v procesu práce s rizikem.

Účastníci získají:

  • přehled v oblastech souvisejících s odpovědností za škodu z hlediska aktuální legislativy
  • orientaci v procesu práce s rizikem, včetně uvědomění si své role 
  • dovednost analyzovat konkrétní situaci s ohledem na míru rizika, omezování práv, tzv. zanedbání dohledu apod., 
  • schopnost hledat a předkládat důkazy, především písemné
  • schopnost hledat různé způsoby práce s klientem v rizikových situacích, včetně odůvodnění jejich volby 
  • reflektovat metodické postupy poskytované sociální služby s ohledem na práci s rizikem

Kurz pořádá Tudytam ve spolupráci s Diecézní charitou Brno.

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Číslo akreditace: A2017/0054-SP/PC/VP

Lektor: JUDr. et Bc. Maroš Matiaško, LL.M a Bc. Dita Vojířová

Forma výuky: prezenční

Cena: 3600 Kč, (cena pro zaměstnance DCHB je 3200 Kč)

Aktuální termín spolu s přihláškou naleznete zde !