Jak zacházet s údaji o uživateli sociální služby

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz se zaměřuje na zákonné povinnosti a požadavky standardů kvality týkající se údajů o uživatelích sociálních služeb. Účastníci se seznámí s požadavky danými legislativou a SQSS na vedení a evidenci údajů o uživatelích. Jaké údaje k poskytování služby potřebují a jaké ne. Jak údaje chránit před zneužitím, zaznamenávat v písemné podobě. Budou mít možnost pracovat s příklady dokumentů ze svého zařízení a zkonzultovat jejich případné úpravy, revidovat je.

Jednotlivá témata:

  • Požadavky zákona 108/2006 o sociálních službách, GDPR, Občanský zákoník
  • Vedení dokumentace o poskytování soc. služby: požadavky SQSS na zpracování, vedení a evidenci dokumentace zájemců/uživatelů
  • Jaké údaje a k čemu vlastně potřebujeme?
  • Jak a kam údaje zaznamenávat a jak je ochránit před zneužitím? Přístupnost údajů jednotlivým subjektům (v rámci služby, mimo sociální službu)

Kód kurzu: 9910

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2019/0997 - SP/VP

Lektor: Mgr. Iva Kuchyňková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Přihlášku na online termín naleznete zde!