Jak vést dokumentaci v sociální službě

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz poskytne informace o tom, jak vést dokumentaci v sociální službě, co uvádět a kam, komu můžeme dokumentaci ukazovat, které údaje můžeme sdělovat, jak údaje zaznamenávat, jak k nim přistupovat a jak je chránit před zneužitím. Kurz bude praktický, bude pracovat s dokumentací vycházející z reálných situací, seminář bude respektovat potřeby účastníků a zaměřovat se na jejich dotazy.

Jednotlivá témata

  • legislativní rámec vedení dokumentace
  • požadavky SQSS na zpracování, vedení a evidenci uživatelů a zájemců o službu
  • jaké údaje evidujeme v sociální dokumentaci
  • cvičení sestavení vzorového pravidla pro vedení dokumentace
  • kompetence a povinnosti pracovníků k vedení dokumentace
  • nahlížení do dokumentace
  • cvičení zaměřené na sestavení složky osobní dokumentace

Kód kurzu: 9927

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2019/0234-SP/PC/VP

Lektor: Mgr. Iva Kuchyňková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!