Jak vést dokumentaci v sociální službě

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz poskytne informace o tom, jak vést dokumentaci v sociální službě, co uvádět a kam, komu můžeme dokumentaci ukazovat, které údaje můžeme sdělovat, jak údaje zaznamenávat, jak k nim přistupovat a jak je chránit před zneužitím. Kurz bude praktický, bude pracovat s dokumentací vycházející z reálných situací, seminář bude respektovat potřeby účastníků a zaměřovat se na jejich dotazy.

Jednotlivá témata

  • legislativní rámec vedení dokumentace
  • požadavky SQSS na zpracování, vedení a evidenci uživatelů a zájemců o službu
  • jaké údaje evidujeme v sociální dokumentaci
  • cvičení sestavení vzorového pravidla pro vedení dokumentace
  • kompetence a povinnosti pracovníků k vedení dokumentace
  • nahlížení do dokumentace
  • cvičení zaměřené na sestavení složky osobní dokumentace

Kód kurzu: 9927

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Typ vzdělávání: workshop

Č. akreditace: 2014/1455 - PC/SP/VP/PP

Lektor: Mgr. Iva Kuchyňková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!