Insolvenční řízení v praxi II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ostatní zájemci

Popis kurzu

Každý rok soudy evidují cca 35 až 37 tis. insolvenčních návrhů; podstatnou část představují insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení (32 až 35 tis návrhů ročně).  Aktuální právní úprava v zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon je rozsáhlá a klade na účastníky insolvenčního řízení, především na dlužníky, velké nároky na znalost práv a povinností spojených s účastí v ins. řízení.  Základem orientace v právní úpravě je znalost základních pojmů a podstaty jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka. Cílem kurzu je zorientovat účastníky v základních pojmech úpadkového práva, rozlišit výhody a nevýhody jednotlivých způsobů řešení úpadku, orintace v jednotlivých druzích podání, která mají vést k vyřešení situace klienta (insolvenční návrh, návrh na povolení oddlužení, přihlášku pohledávky, vyjádření k přihlášeným pohledávkám věřitelů apod). Účastník získá schopnost analyzovat situaci potencionálních  klientů -dlužníků a jejich schopnost splnit podmínky právní úpravy pro povolení oddlužení.
 

Jednotlivá témata:

  • seznámení s prameny českého úpadkového práva na úrovni zákona a prováděcích předpisů, systematika právní úpravy
  • osoba s dispozičnímm oprávněním k majetkové podstatě, dlužník,   zajištění věřitelé, insolvenční rejstřík, klient soc. služby jako dlužník, možnosti pomoci
  • definice úpadku a hrozícího úpadku, rozbor jednotlivých aspektů nezbytných pro naplnění úpadku a hrozícího úpadku dlužníka, jak pracovat s tímto klientem
  • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, přezkum pohledávky věřitele, incidenční spor, schůze věřitelů, hlasovací práva věřitelů, možnosti práce s klientem
  • definice majetku náležejícího do maj. podstaty, nakládání s maj. podstatou, vyjmutí majetku, prodej majetku z majetkové podstaty, majetek sloužící k zajištění 
  • podstata princip jednotlivých způsobů řešení úpadku - konkurs, reorganizace, úpadek finančních institucí, oddlužení

Kód kurzu: 99135

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Jan Kozák

Číslo akreditace: 2016/0201 - PC/SP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 2420 Kč bez DPH, pro neziskové organizace a zaměstnance DCHB 2350 Kč bez DPH, v případě absolvování kurzu Insolvenční řízení v praxi cena 2200 Kč bez DPH.

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 90% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění závěrečného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!