Insolvenční řízení v praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Účastník semináře se seznámi se specifiky práce se zadluženým klientem, získá schopnost provést rozbor situace konkrétního klienta, pokud jde o možnost řešení jeho situace za užití institutů úpadkového práva, bude schopen posoudit, zda konkrétní osoba splňuje podmínky pro řešení své současné sociální situace formou oddlužení s přihlédnutím k aktuálnímu znění právní úpravy. Účastník bude dále schopen formulovat a koncipovat stanoviska a další úkony spojené se situací klienta - dlužníka i v případě probíhajícího insolvenčního řízení, včetně účasti u soudních jednání v rámci insolvenčního řízení. Účastník bude také nápomocen při realizaci úkonů klienta - dlužníka spojené s ukončením insolvenčního řízení. V rámci semináře se budou řešit i příklady z praxe.

Jednotlivá témata:

  • povinnosti soudu a insolvenčních správců, seznámení se zákonnou úpravou
  • souběh insolvence a exekucí, vysvětleni problematiky a seznámení s právně správnými postupy
  • společné oddlužení manželů
  • oddlužení cizinců
  • insolvenční návrh – oddlužení, seznámení s problematikou, názorná ukázka zpracování insolvenčního návrhu
  • dopady insolvence na příjmy dlužníka
  • praktické příklady

Doporučujeme se přihlásit i na navazující kurz Insolvenční řízení v praxi II, který proběhne na podzim 2021.

Kód kurzu: 9909

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Zuzana Zajícová, MBA

Číslo akreditace: A2019/0995-SP/PC/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1490 bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!