Insolvenční řízení v praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Seminář účastníky seznamuje se specifiky práce se zadluženým klientem. Lektor se zaměří ve výkladu na řešení situací za pomocí úpadkového práva, dále vysvětlí možnosti institutu oddlužení. V poslední části semináře se bude věnovat situacím klienta - dlužníka, kdy insolvenční řízení již probíhá. Součástí semináře budou ukázky z praxe.

Jednotlivá témata:

  • povinnosti soudu a insolvenčních správců, seznámení se zákonnou úpravou
  • souběh insolvence a exekucí, vysvětleni problematiky a seznámení s právně správnými postupy
  • insolvenční návrh – oddlužení, seznámení s problematikou, názorná ukázka zpracování insolvenčního návrhu
  • dopady insolvence na příjmy dlužníka
  • praktické příklady

Doporučujeme se přihlásit i na navazující kurz Insolvenční řízení v praxi II, který proběhne 25. a 26.10.2018.

Kód kurzu: 9909

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Zuzana Zajícová, MBA

Číslo akreditace: 2015/1220 - PC/SP/VP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1490 bez DPH, pro neziskové organizace a zaměstnance DCHB platí cena se slevou 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba od účastníků a lektorů