Dávky pomoci v hmotné nouzi

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz účastníky seznámí se systémem dávek hmotné nouze v ČR. Lektor objasní základní pojmy, seznámí se 3 typy dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Účastníci se dozvědí, jaké přijmy lze započitat, jaký je princip výpočtu dávek pomoci v hmotné nouzi.  Dozví se praktické rady jak klientovi pomoci  ohledně vyplnění žádosti o dávku. V závěru kurzu  budou účastnici s lektorem diskutovat kazuistiky z praxe.

Jednotlivá témata:

  • systém dávek, zákonná úprava - výklad, úskalí, komplikace, kdo rozhoduje
  • 3 typy dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc
  • co je částka na živobytí, zvýšení částky živobytí, dietní stravování
  • kdo má nárok na Pomoc v hmotné nouzi-osoba v hmotné nouzi, okruh společně posuzovaných osob
  • výpočet dávky Pomoci v hmotné nouzi - důraz na započitatelné příjmy
  • problematika trvalého pobytu
  • praktické příklady

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Kód kurzu: 99130

Č. akreditace: A2019/1367-SP/PC/PP  

Lektor: Mgr. Kamil Litvik

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč za termín 21. září 2021

           1480 Kč za termín 7. prosince 2021 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Přihláška na termín 21. září 2021 zde!

Přihláška na termín 7. prosince 2021 ONLINE zde!