Zvládání agrese v kontaktu s klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb

Popis kurzu

Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí vyzkoušet zvládání obtížných situací při práci s klientem a najít vlastní, specifickou cestu jejich adekvátního řešení. Cílem kurzu je nabytí základní orientace a sebejistoty v psychicky i fyzicky obtížných situacích při spolupráci s klientem spojených s různě projevovanou agresí. Vytvořit bezpečí pro exploraci vlastní agrese. Obeznámit se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání. Praktický nácvik fyzických intervencí šetrné sebeochrany vedoucí k zajištění vlastního bezpečí při zachování respektu a důstojnosti k uživateli.

Jednotlivá témata:

 • úvod do pojetí agrese, reakce a jednání, způsoby zvládnutí
 • fyzická interakce v modu variantních úchopů za zápěstí a předloktí, za ramena, objetí a chycení oběma rukama
 • fyzická interakce v modu variantních způsobů škrcení a chycení za oděv, následný nácvik všech probraných technik
 • průpravné cvičení na zastavení klienta vstupujícího do osobního prostoru pracovníka, konkretizace ohrožujících situací
 • pravidla bezpečného uspořádání pracovního prostoru
 • procvičování všech fyzických úchopů z prvního dne a fyzická interakce v modu variantních úchopů za vlasy
 • příčiny a varovné signály ústící v agresi a možnosti efektivní prevence
 • modelové situace verbální agrese, nácvik protitlaku a úkrytu
 • fyzická interakce v modu variantních  způsobů napadení na zemi a následné řešení konkrétních situacích účastníků
 • expozice napadení a ověřování vlastních možností použití nacvičených technik fyzické interakce
 • rekapitulace nejdůležitějších bodů, zhodnocení, mé zkušenosti

Kód kurzu: 9946

Lektoři: Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS.

Rozsah semináře: 16 hodin

Číslo akreditace: 2015/0787-PC/SP/VP 

Forma výuky: prezenční

Cena: 3560 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:  

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
 • zpětná vazba od účastníků kurzu a lektorů

 Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!