Zvládání agrese v kontaktu s klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb, osoby pečující

Popis kurzu

Cílem kurzu je získání orientace a sebejistoty při zažívání agrese ze strany klientů/uživatelů služeb. Kurz nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření vlastní agrese, obeznámení se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání. Základem kurzu je praktický intenzivní nácvik šetrné fyzické sebeochrany, vedoucí k zajištění vlastního bezpečí při zachování respektu a důstojnosti ke klientovi. Vždy je zohledněn individuální potenciál každého jednotlivého účastníka kurzu. Tématem je i problematika verbální agrese. Kurz také nabízí prostor k analýze a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních verbálních a fyzických situací prožitých účastníky.

Jednotlivá témata:

 • úvod do pojetí agrese, reakce a jednání, způsoby zvládnutí
 • základní filozofie praktické sebeochrany a zahájení praktického fyzického nácviku: Úchopy za zápěstí a předloktí
 • teorie agrese, popis reaktivních nedovedných způsobů a dovedných způsobů jednání pro zvládání - deeskalaci agrese.  
 • praktický fyzický nácvik, ochrana osobního prostoru pracovníka a bezpečný postoj v případě rizika fyzické agrese.  
 • praktický fyzický nácvik, úchopy za oděv a škrcení 
 • praktický fyzický nácvik, úchopy formou obejmutí  
 • konkretizace ohrožujících situací 
 • pracoviště jako uspořádaný prostor pro bezpečný výkon profese
 • praktický fyzický nácvik, úchopy za vlasy
 • předcházení eskalaci jednání spojeného s agresí - preventivní opatření.
 • praktický verbální nácvik, modelová situace verbální agrese 
 • praktický fyzický nácvik, zásah a pacifikace klienta ve více osobách a napadení předměty
 • praktický fyzický nácvik, konkrétní situace účastníků a ověřování získaných dovedností

Kód kurzu: 9946

Lektoři: Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS.

Rozsah semináře: 16 hodin

Číslo akreditace: A2020/0113-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 3990 Kč

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:  

 • 90% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
 • praktická zkouška

Tento kurz je již zaplněn!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!