Závislostní chování uživatelů sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

V různých typech sociálních služeb se pracovníci setkávají se závislostním chováním uživatelů. Může se jednat o drogy, alkohol, nadužívání psychofarmak, patologické hráčství nebo kombinované závislosti. Přestože má závislostní chování některé projevy podobné, každý typ závislosti má svoje spedifika. Smyslem tohoto kurzu je získat praktickou orientaci v problematice, tipy a rady jak s těmito uživateli pracovat. Jak se pozná uživatel pod vlivem? Jak poznám akutní intoxikaci? Jak s tímto klientem pracovat? Jak můžu zajistit bezpečí pro sebe i pro ostatní uživatele služby? Můžu závislému člověku nějak pomoci, i když pracuji s jinou cílovou skupinou? Jaké jsou možnosti pracovníka při zvládání závislostního chování? Kurz kromě teoretického základu nabízí praktické zkušenosti a v neposlední řadě bude dán prostor pro řešení konkrétních kazuistik.

Jednotlivá témata:

  • úvod, historický vhled do problematiky závislostí, specifika v ČR
  • příčiny závislostního chování, prevence vzniku závislostí
  • typy závislostního chování (alkohol, THC, drogy, gambling, lékové závislosti)
  • síť péče o závislé v ČR
  • možnosti sociálního pracovníka při redukci závislostního chování
  • poradenství s drogově závislým
  • závislostní chování u klientů v různých typech sociálních služeb
  • rozbor konkrétních kazuistik

Kód kurzu: 99168
 
Forma výuky: prezenční

Číslo akreditace: A2018/0674-SP/PC

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Mgr. Ivo Vítek

Cena: 2630 Kč 

Ukončení kurzu

 

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • minimálně 90% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • napsání výstupního testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde! 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!