Základy validace podle Naomi Feil

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Péče o člověka s demencí s sebou přináší svá úskalí, ať už probíhá v domácím nebo institucionálním prostředí. Jak rodinní pečovatelé, tak i profesionálové se mohou setkat se situacemi, které jsou pro ně náročné a obtížně řešitelné. Pokud si s nimi nedovedou poradit, jsou ohroženi vysokou mírou stresu, který může přerůst až v syndrom vyhoření. Jednou z možností, která pečujícím může pomoci v kontaktu se seniory trpícími demencí, je validace, která představuje komplexní, na člověka orientovaný přístup k lidem s demencí. Napomáhá nejenom porozumět světu osob s demencí, ale poskytuje i podporu pečujícím a dodává jim energii, která jim při péči často schází. V první části kurzu budou představeny teoretické poznatky vztahující se k tématu demence, komunikace vhodné pro osoby s demencí. Objasnění pojmu validace podle Naomi Feilové se zaměřením na jednotlivé odborné autory ze kterých přístup čerpá, principy, fáze dezorientace a techniky. Kurz obsahuje praktická cvičení a práci ve skupině.

Jednotlivá témata:

  • Stárnutí - stárnutí populace, znaky zdravého stárnutí.  Demence - charakteristika onemocnění, symptomy a stádia demence.
  • Vhodné složky verbální a neverbální komunikace s lidmi s demencí.
  • Pojem validace podle Naomi Feil, osobnost Naomi Feil, cíle validace, postoj validujícího, principy validace.
  • Teorie potřeb - Maslow, životní stádia - Erikson a další.
  • Cílová skupina seniorů s demencí, pro které je validace vhodná. Pozadí stavů dezorientace.
  • Stádia dezorientace podle Naomi Feil - nedostatečná orientace, dezorientace v čase, stereotypní pohyby, vegetování.
  • Seznámení s technikami validace.

Kód kurzu: 99158

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2020/1203-SP/PC/PP

Lektor: Mgr. Renáta Nentvichová

Forma výuky: prezenční

Cena: 1570 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!